U bent hier: Nieuws

Arbeids(on)geschiktheid... Je zou er buikpijn van krijgen!

Het is bekend: word je ziek, dan betaalt de werkgever salaris door, geheel of gedeeltelijk. Maar maximaal 2 jaar. En dan is het moment van beoordeling in hoeverre je nog arbeidsGESCHIKT bent.

 

 

RECHT OP EEN WIA-UITKERING

Als na twee jaar ziekte officieel is vastgesteld dat je nooit meer kunt werken ben je officieel arbeidsongeschikt. Als wordt vastgesteld dat je door een handicap minder dan 65 procent kunt verdienen van je vroegere loon, ben je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.


Je krijgt, afhankelijk van de situatie, een IVA- of een WGA-uitkering. De regels zijn bijzonder streng. Pas als er geen kans meer is dat je ooit nog aan werk zult komen, kun je een IVA- uitkering krijgen (IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 

Als de kans op werk, hoe klein ook, nog wel bestaat, kun je een WGA-uitkering krijgen (WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Maar ook voor een WGA-uitkering moet er echt sprake zijn van een flinke arbeidshandicap. Als wordt vastgesteld dat je in theorie nog 65 procent of meer van je oude loon zou kunnen verdienen, krijg je geen WGA. Je hoeft een IVA- of WGA-uitkering niet apart aan te vragen. Na 21 maanden ziekte krijg je automatisch de aanvraagformulieren thuisgestuurd.

Duur en hoogte van de IVA-uitkering

De IVA-uitkering duurt tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Er zijn tussentijds geen herbeoordelingen. De IVA, de uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid, bedraagt 75 procent van het laatste loon.

Duur en hoogte van de WGA-uitkering

De WGA-uitkering bestaat uit twee delen:

  • Loongerelateerde WGA-uitkering
  • WGA-vervolguitkering​

​De loongerelateerde WGA-uitkering.

Die duurt minimaal drie maanden, en maximaal 3 jaar en twee maanden, net als de WW. Ook de uitkering is net zo hoog is als de WW: eerst twee maanden 75 procent van het loon, daarna 70 procent. Als je nog inkomsten hebt, is de WGA-uitkering 70 procent van het verschil tussen je oude en je overblijvende loon. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer de uitkering is. Als je van de laatste vijf jaar er vier hebt gewerkt, krijg je een WGA-uitkering die even veel maanden duurt als je in jaren gewerkt hebt. Dus na 14 jaar werken krijg je 14 maanden 70 procent. 

Er zijn volledig arbeidsongeschikte mensen die in de toekomst mogelijk ooit nog zullen kunnen werken. Zij krijgen een WGA-uitkering van 70 procent totdat de situatie duidelijk is geworden. Dit kan maximaal 5 jaar duren. In die periode vindt jaarlijks een herkeuring plaats. Als herstel alsnog niet meer mogelijk blijkt, volgt een IVA-uitkering. Als (gedeeltelijk) herstel optreedt, wordt de uitkering berekend op basis van de definitieve mate van arbeidsongeschiktheid. 

 

WGA-vervolguitkering

Na de loongerelateerde periode kom je in de WGA-vervolguitkering. Je uitkering hangt af van hoeveel je nog met werk verdient. Ben je werkloos of werk je te weinig uren, dan krijg je een erg lage vervolguitkering - bijstandsniveau, maar dan teruggerekend naar het arbeidsongeschiktheidspercentage. Ben je 50 procent arbeidsongeschikt, dan is de WGA-vervolguitkering 50procent van de bijstand.