U bent hier: Nieuws

NHG-nieuws/aanpassingen

 Per 1-1-2018 is de grens voor NHG-leningen  265.000,-

 

In 2018 mag maximaal de koopprijs worden meegefinancierd. Dit betekent  dat eigen middelen nodig zijn om de kosten van het kopen te betalen, en dus financiering rond te krijgen.

Wel mogen kosten voor kwaliteitsverbetering (verbouwing) en/of energiebesparende voorzieningen worden meegenomen in de financiering. Hier aan kleven wel beperkende voorwaarden.

 

Toetsing hypotheekmogelijkheden gebeurt met 5,0%. Maar als 10-jaarsrente lager uitvalt (en dat is in deze tijd zonder uitzondering het geval), kan met de werkelijke rente worden getoetst, waardoor het leenbedrag hoger zal zijn. Nog een verandering is dat per 1 janari 2017 de norm voor het lenen is bijgesteld. 1- of 2-verdieners: het kent weer andere uitkomsten. Hoe dat voor u persoonlijk uitpakt, vraagt om een berekening maximaal leenbedrag.