U bent hier: Nieuws

NHG-nieuws/aanpassingen

 Per 1-1-2020is de grens voor NHG-leningen  310.000,-, gebaseerd op maximale waarde van de woning van dus 310.000,-

 

Inmiddels mag maximaal de koopprijs worden meegefinancierd. Dit betekent  dat eigen middelen nodig zijn om de kosten van het kopen te betalen, en dus financiering rond te krijgen.

Wel mogen kosten voor kwaliteitsverbetering (verbouwing) en/of energiebesparende voorzieningen worden meegenomen in de financiering. Hier aan kleven wel beperkende voorwaarden.

 

Toetsing hypotheekmogelijkheden gebeurt met 5,0%. Maar als 10-jaarsrente lager uitvalt (en dat is in deze tijd zonder uitzondering het geval), kan met de werkelijke rente worden getoetst, waardoor het leenbedrag hoger zal zijn. Nog een verandering is dat per 1 janari jaarlijks de norm voor het lenen is bijgesteld. 1- of 2-verdieners: het kent weer andere uitkomsten. Hoe dat voor u persoonlijk uitpakt, vraagt om een berekening maximaal leenbedrag.

 

En hoe ziet het dan met oversluiten van een bestaande hypotheek om alsnog NHG te krijgen?

 

Was het in 2019 nog zo dat  tot maxaimaal  290.000,- geleend kon worden om over te sluiten van NIET-nhg naar WEL-nhg,

ook als was de waarde van de woning hoger;

Vanaf 2020 is het zo dat de waarde van de woning maximaal 310.000,- kan zijn om in aanmerking te komen als nog voor NHG