U bent hier: Particulier | Belasting

Belasting

Betaalde rente voor de eigen woning  één van de weinig overgebleven aftrekposten voor de belastingaangifte.
Door het aanvragen van een voorlopige teruggaaf vraagt u de fiscus om een voorschot op de teruggaaf die u verwacht als de belastingaangifte na na een volledig belastingjaar is ingediend. Deze aangifte doet u  als het belastingjaar is afgelopen vóór 1 mei.

Doordat inmiddels veel aflossingshypotheken worden verstrekt is het raadzaam om het voorschot op de teruggaaf af en toe bij te stellen, omdat het bedrag aan betaalde rente afneemt door aflossing.

Tip: Als u in de loop van een jaar andere aftrekposten heeft gekregen, bijvoorbeeld door koop of verkoop van uw woning, regelt u dit door wijziging van de voorlopige teruggaaf van dat jaar. (Vanaf 2009 wordt het voorlopige aangifte genoemd). Let er op dat het jaar er na de jaarlijkse aftrekpost(en) worden aangepast  voor het gehele nieuwe jaar