Overslaan en ga direct naar de inhoud

Hypotheken

Hypotheken zijn geldverstrekkingen met onroerend goed (zoals een woning) als onderpand. Deze geldlening zal eens aan de geldverstrekkende instantie moeten worden terugbetaald. Dat kan op veel verschillende manieren. Veel wordt al bepaald met de vraag of u starter of doorstromer bent. De keus voor een hypotheekvorm hangt ook af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen, gezinssituatie, gezondheid, persoonlijke wensen, te financieren woning, enz.

Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie kunt u ons online inventarisatieformulier invullen. Op basis hiervan zullen we voor u de mogelijkheden naast elkaar zetten. U krijgt dan van ons een breed en objectief inzicht in de te verwachten hypotheekkosten en bijkomende woonlasten. Er bestaan vele tientallen mogelijkheden om wellicht de grootse aankoop in uw leven te financieren. Dit komt door het grote aantal aanbieders op de hypotheekmarkt, ieder met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Als u echter de hoofdlijnen begrijpt, zult u vanzelf meer inzicht krijgen in deze lastige materie. 

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt u per maand alleen rente, geen aflossing. Hierdoor betaalt u een lager bedrag per maand. De schuld betaalt u bij verkoop van de woning terug. Dit kan bijvoorbeeld met spaargeld of met de opbrengst van de verkoop van het huis. Daarbij bestaat de kans dat de verkoop niet genoeg oplevert om uw hypotheek af te lossen. Een aflossingsvrije hypotheek brengt dus ook risico's met zich mee. Eventueel kunt u tussentijds aflossen.

Lineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm is tevens de oudste. U lost het hypotheekbedrag jaarlijks met een vast percentage af bijv. looptijd 30 jaar aflossing ca. 3,33 %. U betaalt slechts rente over het nog openstaande hypotheek bedrag. Met een vast bedrag aflossing en een afnemend rentebedrag wordt uw maandlast ook snel lager. Maar, omdat het te betalen rentebedrag lager wordt, zal het fiscale voordeel inzake de renteaftrek natuurlijk ook steeds minder worden.

Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek is de bruto maandlast (de annuïteit) elke maand gelijk. Deze annuïteit bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. Na elke betaling wordt het rentedeel, dat u betaalt kleiner en het aflossingsdeel groter. In het beginstadium van de looptijd bestaat de annuïteit dus merendeels uit rente, tegen het einde voornamelijk uit aflossing.

Doordat het rentedeel, dat aftrekbaar is, kleiner wordt, neemt ook uw belastingvoordeel af. Uw bruto maandbedrag blijft wel gelijk, maar uw netto maandlast wordt steeds hoger.

Spaarhypotheek

Dit is een vorm van financiering waarbij het hypotheekbedrag aan het eind wordt afgelost middels een uitkering van een levensverzekering. De rentevergoeding over het spaartegoed is precies gelijk aan het percentage van de hypotheekrente. Dit zorgt ervoor dat er aan het einde van de hypotheekperiode gegarandeerd een bedrag tot uitkering komt dat gelijk is aan het hypotheekbedrag.

De lasten van deze hypotheekvorm zijn gedurende de looptijd stabiel. Hierdoor ontstaat bij een renteverhoging meer vergoeding komt op uw spaartegoed, en is dus minder spaarinleg nodig. Zo wordt de hogere maandlast als gevolg van een hoger rentebedrag afgeremd.

Bankspaar hypotheek

Deze combinatie van lenen en sparen is nieuw, en verschilt van de spaarhypotheek, doordat het sparen hier via een geblokkeerde spaarrekening gebeurt. Precies dat bedrag wat nodig is om aan het eind van de looptijd de hypotheek ineens af te lossen. Over het saldo van deze aan de lening gekoppelde rekening ontvangt u rente, even hoog als het rentepercentage van de hypotheek. Deze hypotheekvorm voorziet niet in het verminderen van de schuld bij overlijden tijdens de hypotheekperiode. Hiervoor zal een aparte verzekering gekocht moeten worden.

Net als bij de spaarhypotheek geldt dat bij een nieuwe rentevaststelling de inleg (of premie) wordt aangepast naar de vergoedingsrente om zo het gewenste kapitaal te kunnen bereiken.

Leven hypotheek

Deze hypotheekvorm heeft net als de Spaarhypotheek een gelijkblijvend hypotheekbedrag, waarbij de aflossing ook met de opbrengst van een levensverzekering plaatsvindt. Het verschil zit echter in het feit dat het bedrag van de einduitkering van de levensverzekering niet gegarandeerd gelijk is aan het hypotheekbedrag.

Het bedrag dat u in de levensverzekering bijeen spaart, is afhankelijk van de manier waarop uw verzekeringspremie wordt belegd.
Een ander voordeel van de levenhypotheek is dat de levensverzekering aan te passen en bovendien "mee te nemen" is. Dat laatste kan goed van pas komen wanneer u een andere hypotheeklening bij een andere instantie zou willen. Anders gezegd; u bent niet voor de hele looptijd van de hypotheeklening aan één en dezelfde instantie gebonden.

Evenals de spaarhypotheek kan bij de polis van de levenshypotheek belastingvrij worden gespaard, wanneer de verzekering wordt betiteld als "Kapitaalverzekering Eigen Woning". Het voordeel om belastingvrij te sparen kent echter ook zijn beperkende spelregels.

Traditionele levensverzekering

Uw verzekering kent een gegarandeerd verzekerd kapitaal, wordt de verzekerde som uitgekeerd dan zal deze worden vermeerderd met een winstdeling, afhankelijk van de maatschappij waar u verzekerd bent.
Een modernere versie is dat de kapitaalsopbouw wordt bereikt via fondsen, waarbij de premie dan wel belegd wordt in door de maatschappij bepaalde beleggingsfondsen, dan wel belegd in een aantal door de maatschappij geboden beleggingsfondsen, waaruit u zelf kunt kiezen (unit linked-methode).

Universal life verzekering

De verzekeringstechniek is flexibeler, dan bij de traditionele levensverzekering. U kunt eenvoudig dekkingen wijzigen, toevoegen of laten vervallen gedurende de looptijd. Ook kan de verzekering meer zijn dan de 'hypotheekverzekering' alleen. U kunt bijvoorbeeld ook arbeidsongeschiktheid, een afwijkende verzekerde som bij overlijden of het Anw-hiaat verzekeren. In genoemde vormen worden overlijdensdekkingen meegenomen in de verzekering.

Beleggingshypotheek

Een in de laatste jaren zeer populaire vorm van financiering, mede gezien de goede beleggingsresultaten in de voorgaande jaren. Uw aflossing wordt gestoken in een beleggingspolis, een effectenportefeuille of op een beleggingsrekening. Het rentebedrag blijft afhankelijk van uw rentevaste periode jaarlijks gelijk. Aan het eind van de hypotheektermijn, meestal 30 jaar, met de opbrengst van de gekozen vorm de hypotheekschuld ingelost.

De aantrekkelijkheid van deze constructie is het feit dat op langere termijn bijv. 30 jaar met beleggingen een aanmerkelijk hoger resultaat behaald kan worden dan het percentage dat u als hypotheekrente betaalt. De prijs die u voor dit gegeven betaalt is gelegen in het feit dat u geen garantie heeft dat op de einddatum voldoende kapitaal voorhanden is om het hypotheekbedrag volledig in te lossen.

Los hiervan zal, afhankelijk van uw wens of de eis van de geldverstrekker een overlijdensverzekering worden afgesloten. Hierdoor zal bij overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek geen schuld (of een voor eventuele nabestaanden verantwoorde restschuld) overblijven.

 

Logo Erkend Financieel Adviseur Henk Eigenraam is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.
  • Kijkt verder dan jouw hypotheek
  • Bewezen deskundig
  • Altijd up-to-date
  • Integer en persoonlijk
  • Creëert overzicht en inzicht
  • Houdt zich aan de beroepscode

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top