Overslaan en ga direct naar de inhoud

Sparen en beleggen

Vermogensgroei is een veelomvattend begrip. Iedereen is er mee bezig. Een woningbezitter met of zonder hypotheek: hij of zij heeft geld belegd in onroerend goed met als doel: toename van het vermogen. Het kind wat trouw zijn zakgeld op een spaarrekening zet, of de ouder die aan het sparen is voor eerder stoppen met werken of een prettige oude dag. Maar ook het kopen van goud, een schilderij of een postzegelverzameling zijn voorbeelden van beleggingen.

Een belegger kan zijn geld ook deponeren bij een vermogensbeheerder die bijvoorbeeld in de vorm van kopen van aandelen, obligaties, opties of andere effecten het vermogen tracht te laten groeien, of er kan gebruik gemaakt worden van beleggingsfondsen.

Aandelen

Met het kopen van een aandeel wordt u mede-eigenaar van een bedrijf. Meestal koopt u aandelen van een bedrijf omdat u verwacht er financieel beter van te worden. En u wordt er alleen financieel beter van als een bedrijf meer winst gaat maken. Uw aandeel wordt dan meer waard en de koers zal stijgen. Bij verkoop vertaalt deze hogere koers zich dan in een geldelijke winst. Koersstijgingen vormen de belangrijkste beleggingsopbrengst bij aandelen. Sommige aandelen keren dividend uit, een winstuitkering die u kunt vergelijken met de rente op uw spaarrekening.

Uiteraard is het dus van groot belang om goed ingelicht te zijn omtrent de toekomstige winstverwachtingen van een bedrijf. Uw adviseur is in staat om uit rapporten van analisten die belangrijke informatie te distilleren. Ondanks een gedegen studie, kan het resultaat van een bedrijf toch tegenvallen wegens externe factoren. U kunt dan te maken krijgen met een koersdaling van uw aandeel.

Obligaties

Obligaties zijn geldleningen van overheden, banken of bedrijven. U kunt als particulier meedoen aan zo'n lening door een obligatie aan te kopen. De lenende instanties verplichten zich om jaarlijks een vaste rente uit te keren en op einddatum het geleende bedrag aan u terug te betalen. U weet met obligaties dus precies waar u aan toe bent. Jaarlijks kunnen deze geldleners een deel van de lening terug betalen, waardoor bepaalde obligaties worden "uitgeloot". Hierdoor ontvangt u dan uw uitgeleende geld eerder terug. Alleen als u tijdens de looptijd de obligaties wilt verkopen is het mogelijk dat er een positief dan wel negatief koersverschil kan optreden.

 

Is de rente sinds de aankoop gedaald, dan is uw obligatie met nog een hoge rente interessant en dus meer waard geworden. Dit "meer waard geworden" zal zich vertalen in een hogere koers. Andersom geldt het tegenovergestelde. Is de rente gestegen dan zal uw eerder gekochte obligatie een lagere koers hebben. Na jaren van onbelaste en hoge koerswinsten op aandelen, is de obligatie weer in trek. Door wijzigingen in het belastingstelsel en de onzekerheid op de beurzen zoeken beleggers weer de veiliger obligaties op.

Opties

Velen vinden extreem risicovol en te moeilijk te begrijpen. Het is echter zo dat juist een optieconstructie uw aandelenportefeuille kan beschermen tegen risico's. Een optie is een recht en een plicht ineen. U kunt het vergelijken met een optie op een woning. Dit geeft u als eerste het recht de woning te kopen, maar de verkoper de plicht het aan u te verkopen. Dat is mooi, en gratis. maar bij een aandeel niet! U koopt deze optie. Het betekent het recht om binnen een afgesproken tijd een bepaald aandeel tegen een afgesproken prijs te kopen of te verkopen.

Call of Put

Er wordt gehandeld in twee soorten opties, Call-opties en Put-opties. Een calloptie (klinkt als kol) geeft het recht om te kopen. Hierdoor heeft de verkoper (van de optie) de plicht de aandelen te leveren. Een Putoptie geeft het recht te verkopen. Hierdoor heeft de verkoper(van de optie) de plicht om de af te nemen. Dit alles tegen een voor afgesproken prijs en een afgesproken looptijd.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is een instelling die gelden van een grote groep mensen in één of meerdere beleggingscategorieën gaat beleggen. De fondsen staan onder het beheer van een vermogensbeheerder die aan de hand van een vastgelegd beleid de samenstelling van de portefeuille voortdurend optimaliseert. Er is een grote verscheidenheid aan fondsen. Hierdoor kan men een indeling maken in bijvoorbeeld:

 • Sectorfondsen: richten zich naar een specifieke bedrijfstak zoals food, IT, gezondheid.
 • Themafondsen: houden zich bezig met trends binnen de wereldeconomie zoals milieuproblematiek.
 • Regiofondsen: richten zich op een bepaald werelddeel zoals Zuid-Amerika, Azië of Europa.
 • Mixfondsen: zijn fondsen met een samenstelling van aandelen, obligaties en bijvoorbeeld liquiditeiten om door deze spreiding zo hoog en regelmatig mogelijke koerswinst te creëren.

Met gebruikmaking van een beleggingsfonds heeft u het voordeel van een risicospreiding, doordat een dergelijk fonds een samenstelling van diverse bedrijven is. U hoeft bovendien niet zelf actief de markt te volgen, en u bespaart op de kosten van aankoop en verkoop.

 

Als "kleine" belegger kunt u gebruik maken van de kennis van een vermogensbeheerder. Zo'n vermogensbeheerder werkt doorgaans met bedragen vanaf € 1.000.000,00 Niet voor iedereen van toepassing dus. Natuurlijk zijn ook hier kosten van toepassing. Deze worden verrekend met het behaalde rendement van de fondsen.

Beleggingsfondsen zijn een welkome aanvulling elke grote of kleine portefeuille. Met een keus voor een fonds die over langere periode goed presteert blijkt de kans ook groot dat een dergelijk fonds het ook in de toekomst goed zal blijven doen. Laat u goed voorlichten voordat u een keus maakt. Wilt u uw spaargeld wegzetten, dan is er een enorm scala aan mogelijkheden. Met zoveel mogelijkheden is het vaak niet gemakkelijk om zelf de juiste keuze te maken.

Houdt rekening met:

 • Het risico dat u wilt lopen
 • Uw beleggingshorizon
 • De hoogte van de inleg
 • Het doel waar voor u spaart

 

Logo Erkend Financieel Adviseur Henk Eigenraam is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.
 • Kijkt verder dan jouw hypotheek
 • Bewezen deskundig
 • Altijd up-to-date
 • Integer en persoonlijk
 • Creëert overzicht en inzicht
 • Houdt zich aan de beroepscode

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top